Порядок забезпечення інвалідів автомобілями.


З 09.08.2006 року забезпечення інвалідів автомобілями здійснюється згідно вимог «Порядку забезпечення інвалідів автомобілями», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 № 999 зі змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 26.04.2007 № 661 ( набрала чинності з15.05.2007 ), від 17.04.2008  № 387( набрала чинності з 26.04.2008) та N  826  від 08.09.2010 


На облік для забезпечення автомобілями беруться за місцем реєстрації інваліди, які не мають в особистому користуванні автомобіля, у тому числі, придбаного за власні кошти, або отриманого пільгового автомобіля, що перебував в експлуатації менш як 10 років та протягом семи років перед взяттям на облік і за час перебування на обліку не отримували автомобіль як благодійну допомогу або протягом цього часу не реєстрували придбаний автомобіль, строк експлуатації якого менше ніж п’ять років.

Згідно вимог Порядку на облік для забезпечення автомобілями можуть братися інваліди, які мають медичні показання для забезпечення автомобілем та:

- мають показання до керування автомобілем (дозвіл на самостійне керування автомобілем) з числа:
1). інвалідів війни; 2). жертв нацистських переслідувань 6-2: 3).реабілітованих жертв політичних репресій, які стали інвалідами внаслідок репресій; 4). інвалідів з ампутацією обох ніг, які не підлягають протезуванню; 5). інвалідів внаслідок трудового каліцтва; 6). інвалідів з дитинства; 7). інвалідів від загального захворювання; 8). інвалідів армії; 9). інвалідів  І, ІІ, ІІІ груп, інвалідність, яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи.
- мають протипоказання до керування автомобілем (не дозволено самостійне керування автомобілем, однак мають право передати керування автомобілем члену сім'ї, який спільно проживає )з числа:
1). інвалідів війни; 2). жертв нацистських переслідувань 6-2: 3).реабілітованих  жертви політичних репресій, які стали інвалідами внаслідок репресій; 4). інвалідів без двох ніг, які не підлягають протезуванню; 5). інвалідів внаслідок трудового каліцтва; 6). інвалідів з дитинства; 7). інвалідів  І, ІІ, групи, інвалідність, яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи; 8). дітей –інвалідів.

Незалежно від наявності медичних показань на облік для забезпечення автомобілями беруться  інваліди: 1). з числа інвалідів війни І групи по зору або без обох рук; 2). інваліди І та ІІ групи з  числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою; 3). інваліди з куксами обох ніг та рук.


Для взяття на облік інвалід, законний представник недієздатного інваліда, дитини-інваліда подає до районного управління соціального захисту за місцем проживання і реєстрації заяву визначеного зразка.

Після реєстрації заяви районним управлінням соціального захисту в день звернення видається, а у разі надходження заяви поштою у триденний строк інваліду надсилається направлення до лікувально-профілактичного закладу для проходження медичного огляду транспортної комісії та направлення на МСЕК.

Направлення інвалідам (крім інвалідів внаслідок трудового каліцтва та професійного захворювання) на проходження транспортної комісії видається управлінням праці та соціального захисту населення на підставі довідки МСЕК (довідки про встановлення групи інвалідності)  чи медичного висновку для дітей-інвалідів після досягнення ними 5-річного віку та паспорта.

У відповідності до висновку транспортної комісії про наявність показань до керування автомобілем для інвалідів війни; жертв нацистських переслідувань 6-2: реабілітованих жертв політичних репресій, які стали інвалідами внаслідок репресій; інвалідів з ампутацією обох ніг, які не підлягають протезуванню; інвалідів внаслідок трудового каліцтва; інвалідів з дитинства; інвалідів від загального захворювання; інвалідів армії; інвалідів І, ІІ, ІІІ груп, інвалідність, яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи необхідно подати наступні документи:

-    заяву від інваліда на забезпечення автомобілем встановленого зразку;
-    довідку ДАІ про відсутність у інваліда автотранспорту та про те, що за останні 7 років не реєструвався автотранспорт, з терміном експлуатації менше 5 років;
-    довідку з місця проживання інваліда;
-    оригінал та копію посвідчення водія;
-    оригінал та копію довідки МСЕК;
-    оригінал та копію довідки спец. МСЕК (для інвалідів ЧАЕС);
-    оригінал та копію довідки про час перебування на ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (для інвалідів ЧАЕС);
-    оригінал та копію паспорта (1, 2, 11 ст.);
-    оригінал та копію ідентифікаційного номера;
-    оригінал та копію пенсійного та пільгового посвідчення;
-    оригінал та копію акта про нещасний випадок (для інвалідів трудового каліцтва);
-    заяву на виплату компенсації на транспортні витрати до отримання автомобіля.
 
У відповідності до висновку транспортної комісії про наявність протипоказань до керування автомобілем  для інвалідів війни; жертв нацистських переслідувань 6-2: реабілітованих  жертви політичних репресій, які стали інвалідами внаслідок репресій; інвалідів без двох ніг, які не підлягають протезуванню; інвалідів внаслідок трудового каліцтва; інвалідів з дитинства; інвалідів  І, ІІ, групи, інвалідність, яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи; дітей – інвалідів необхідно подати наступні документи:

-    заяву від інваліда на забезпечення автомобілем, з зазначенням особи - члена сім'ї , якій буде доручено керування автомобілем;
-    довідку з місця проживання інваліда та особи, якій буде доручено керування автомобілем, підтверджуючу, що вони проживають разом;
-    довідку ДАІ про відсутність у інваліда автотранспорту та про те, що за останні 7 років не реєструвався автотранспорт, з терміном експлуатації менше 5 років;
-    оригінал та копію посвідчення водія особи - члена сім'ї, якій буде доручено керування автомобілем;
-    оригінал та копію довідки МСЕК; 
-    оригінал та копію довідки спец. МСЕК (для інвалідів ЧАЕС);
-    ориганал та копію довідки про час перебування на ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (для інвалідів ЧАЕС);
-    оригінал та копію паспорта  інваліда та особи, якій буде доручено керування автомобілем (1, 2, 11 ст.);
-    оригінал та копію ідентифікаційного номера інваліда та особи, якій буде доручено керування автомобілем ;
-    оригінал та копію пенсійного та пільгового посвідчення;
-    оригінали та копії всіх документів, підтверджуючих родинні стосунки;
-    заяву на виплату компенсації на транспортні витрати до отримання автомобіля.
 
.Після проходження інвалідом транспортної комісії місцевий лікувально-профілактичний заклад у п’ятиденний строк надсилає до обл-МСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) направлення (форма № 088/0) і витяг з медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого та в обов’язковому порядку повідомляє про це районне управління соціального захисту, яке видало таке направлення

    Підставою для забезпечення інвалідів автомобілями є висновок обласної медико–соціально-експертної комісії про наявність у інвалідів медичних показань для їх одержання.

Запрошення на проходження обласної МСЕК інвалід отримує особисто поштою і зобов’язаний передати до районного відділення соціального захисту копію висновку про результати проходження комісії

Після проходження обласної МСЕК всі подані документи на підставі заяви реєструються в управлінні праці та соціального захисту населення та разом з супровідним листом направляються в головне управління праці та соціального захисту населення Волиньської облдержадміністрації для постановки на облік для забезпечення інваліда автомобілем в порядку черги.
   
Головне управління соціального захисту реєструє заяви разом з іншими необхідними документами у журналі, форма якого затверджується Мінпраці, приймає відповідне рішення і надсилає його у письмовій формі районним управлінням соціального захисту, які видали направлення, та інвалідам, законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів.

Реєстрація усіх документів з урахуванням висновку облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК), що надійшли протягом календарного місяця, проводиться протягом 20 днів після закінчення місяця, в якому надійшла заява з усіма необхідними документами.

Облік інвалідів ведеться в розрізі таких категорій за окремою нумерацією:

1) інваліди з правом на першочергове забезпечення;
2) інваліди з правом на позачергове забезпечення;
3) інваліди з правом на забезпечення у порядку загальної черги.

Окремо ведеться облік інвалідів унаслідок трудового каліцтва.

Прізвища інвалідів, яким встановлено медичні показання в один і той cамий день, вносяться до журналу обліку в порядку зростання номерів висновків про наявність медичних показань для забезпечення автомобілем.

Прошнуровані та пронумеровані журнали обліку підлягають зберіганню протягом 75 років.

    Питання щодо забезпечення автомобілями осіб, інвалідність яких пов’язана з трудовим каліцтвом, що настало від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання  вирішуються в Волиньському обласному управлінні виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

    У разі перебування інваліда в черзі на забезпе¬чення автомобілем, для ввезення легкового авто¬мобіля (виготовлені до 8 років, з об’ємом двигуна 1,8 м³), як гуманітарної допомоги (який звільняється від оподаткуван¬ня та обов'язкових платежів до бюджету і видаєть¬ся інваліду, незалежно від черги за умови зняття його з обліку на забезпечення автомобілем) необхідно звер¬татись в головне управління праці та соціально¬го захисту населення для оформлення відповідних документів.


Після смерті інваліда:

-    автомобіль, яким він був забезпечений ( в тому числі автомобіль, отриманий як гуманітарна допомога), строк експлуатації якого інвалідом більше ніж 10 років залишається члену сім'ї, який на час смерті інваліда проживав з ним та був зареєстрований за даною адресою;
-    Автомобіль, строк  експлуатації  якого  від  5  до  10 років, залишається безоплатно члену сім'ї,  який на час  смерті  інваліда проживав  та  був зареєстрований за місцем постійного проживання і реєстрації інваліда і середньомісячний сукупний дохід сім'ї  якого за шість місяців,  що передують дню смерті інваліда,  не перевищує прожиткового мінімуму для сім'ї. 
-    автомобіль, яким він був забезпечений ( в тому числі автомобіль, отриманий як гуманітарна допомога), строк експлуатації якого менше 10 років залишається  у користуванні його сім'ї, якщо в ній є інвалід, - який мав медичні підстави  для  забезпечення  автомобілем  на  час  смерті інваліда або протягом не більше 6 місяців з дня його смерті, проживав та був зареєстрований за однією адресою, та не має власного автомобіля;
-    автомобіль, яким він був забезпечений ( в тому числі автомобіль, отриманий як гуманітарна допомога), строк експлуатації якого менше 10 років залишається  у користуванні його сім'ї за умови сплати ними вартості автомобіля з урахуванням ступеня зношеності та суми, сплаченої інвалідом.

     Член сім'ї померлого інваліда,  який є також  інвалідом,  має право  повторно  стати  на облік,  але не раніше закінчення строку експлуатації автомобіля, отриманого за життя інвалідом чи законним представником недієздатного інваліда, дитини-інваліда.

За відсутності виконання попередніх умов, автомобіль, яким інвалід був забезпечений, в тому числі автомобіль, отриманий як гуманітарна допомога повертається в повному комплекті.

Якщо померлий  інвалід  був   забезпечений   автомобілем   на
пільгових умовах (за 7 або 30 відсотків вартості), його спадкоємцю
за  заявою  повертається  сума,  що  була  сплачена  інвалідом  за
автомобіль, згідно з оціночною вартістю автомобіля на день подання
заяви, визначеною за рахунок коштів спадкоємця.

     У разі коли  інвалід,  що  був  забезпечений  автомобілем  на
пільгових умовах (за 7 або 30 відсотків вартості),  на день смерті
не зареєстрував його в установленому порядку,  сума,  сплачена ним
за  автомобіль,  повертається  його  спадкоємцю згідно з оціночною
вартістю автомобіля.

     Інвалід, який   забезпечується   автомобілем,   що   був    у
користуванні,   на   пільгових  умовах  (за  7  або  30  відсотків
вартості),  сплачує за автомобіль суму  згідно  з  його  оціночною
вартістю.


 
Виплати інвалідам грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування.

Механізм проведення виплати інвалідам грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування визначений «Порядком виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2007 № 228.

Грошові компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування виплачуються інвалідам, законним представникам дітей-інвалідів, які відповідно до законодавства мають право на забезпечення автомобілями.

Дані компенсації виплачуються щорічно рівними частинами двічі на рік – у березні за І півріччя та у вересні за ІІ півріччя поточного року у розмірах:
- грошові компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів – 142 гривні на рік;
- грошові компенсації на транспортне обслуговування – 192 гривні на рік.

Грошові компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів призначаються з дня подання заяви та копії технічного паспорту автомобіля, після його реєстрації в  органах Державтоінспекції:

-    інвалідам та дітям-інвалідам, які в установленому порядку забезпечені автомобілями;
-    інвалідам та дітям-інвалідам, які мають право на забезпечення автомобілем, але не одержали його і користуються автомобілем, придбаним за власні кошти.

Грошові компенсації призначаються на 10 річний термін експлуатації автомобіля, по закінченню якого виплати продовжуються за умови придатності автомобіля до подальшої експлуатації на підставі технічного паспорту автомобіля:

Грошові компенсації на транспортне обслуговування призначаються згідно заяви та медичного висновку транспортної комісії:
на період з дня подання заяви до отримання автомобіля:
-    інвалідам, які перебувають на обліку для безоплатного забезпечення автомобілем згідно медичних показань для забезпечення автомобілем та  мають показання до керування автомобілем (дозвіл на самостійне керування автомобілем) з числа: інвалідів війни; жертв нацистських переслідувань 6-2; інвалідів  І, ІІ, груп, інвалідність, яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи;
з 01.01.2008 року на період з дня подання заяви до отримання автомобіля:
-    інвалідам, які перебувають на обліку для безоплатного забезпечення автомобілем згідно медичних показань для забезпечення автомобілем та  мають протипоказання до керування автомобілем (не дозволено самостійне керування автомобілем, однак мають право передати керування автомобілем члену сім'ї, який спільно проживає );
з дня подання заяви на період інвалідності:
-    інвалідам, які мають право на забезпечення автомобілем, але за власним бажанням відмовились від нього;
-    інвалідам, які мають показання до керування автомобілем (дозвіл на самостійне керування автомобілем), але не одержали в зв’язку з протипоказаннями до керування автомобілем та мають право передати керування автомобілем члену сім'ї, який спільно проживає, але не одержали в зв’язку з відсутністю можливості передати члену сім ї право на керування автомобілем;
з 01.01.2008 року з дня подання заяви на період інвалідності:
-    інвалідам, які мають показання до керування автомобілем (дозвіл на самостійне керування автомобілем та не мають право передати керування члену сім'ї, який спільно проживає), але не одержали в зв’язку з протипоказаннями до керування автомобілем.

Грошові компенсації виплачують управлінням праці та соціального захисту населення згідно первинних розпоряджень головного управління праці та соціального захисту населення.

 Виплати грошових компенсацій здійснюються за рахунок коштів, що виділяються на цю мету.
       Інформаційний блок
Наша адреса
ВОЛИНСЬКА ОБЛ. ЛУЦЬК
Вул. Декабристів 23
+380955885064 invavolyn@rambler.ru
На карті
sample map